1. Wat is sheepskin?

Sheepskin is – net als leer bewerkte koeienhuid is – een bewerkte schapenhuid. UGG® verkrijgt de sheepskin van schapen die gefokt zijn voor de voedingsindustrie.

UGG® fokt zelf geen schapen en koopt alleen sheepskin in van leveranciers die voldoen aan ons strikte beleid ten opzichte van dierenwelzijn.

2. WAAR KOMT DE SHEEPSKIN VANDAAN DIE IN UGG®-PRODUCTEN WORDT GEBRUIKT?

Schapen worden voor twee doeleinden gefokt: voor hun wol of om als voedsel te dienen.

De sheepskin in UGG®-producten is afkomstig van boeren die hun schapen voornamelijk als voedingsmiddel fokken. Voor die boeren is ongeveer 90% van de waarde van het schaap afkomstig van de verkoop van het vlees en minder dan 10% van de sheepskin zelf*.

*Volgens de American Sheep Industry Association [Amerikaanse vereniging voor de schapenindustrie]

3. KOOPT UGG® DE SHEEPSKIN OP EEN VERANTWOORDE MANIER IN?

Ja. UGG® selecteert alleen leveranciers die aan onze strikte ethische inkoopnormen voldoen; daaronder valt ook dierenwelzijn.

UGG® verlangt van alle leveranciers dat zij op een humane manier met hun dieren omgaan om dierenmishandeling en wreedheid tegen dieren te voorkomen.

UGG® is van mening dat schapen niet alleen voor hun sheepskin gefokt moeten worden.

4. IS DE SHEEPSKIN DIE VOOR UGG®-PRODUCTEN WORDT GEBRUIKT AFKOMSTIG VAN SCHAPEN DIE ZIJN BEHANDELD MET DE ZOGENAAMDE ‘MULESING’-METHODE?

Nee. UGG® vindt ‘mulesing’ wreed en inhumaan.

UGG® verlangt van onze leveranciers dat zij aantonen dat de sheepskin afkomstig is van schapen waarop deze praktijk niet is toegepast. Bovendien koopt UGG® geen 100% merinowol van Australië in omdat sommige boeren in die regio ‘mulesing’ wel uitoefenen.

5. HOE ZORGEN JULLIE ERVOOR DAT DE SHEEPSKIN DIE IN UGG®-PRODUCTEN GEBRUIKT WORDT TRACEERBAAR IS?

UGG® koopt de sheepskin in van lederfabrieken. Voordat de aankoop wordt gedaan, verlangt UGG® van de lederfabriek dat zij het land van herkomst van de sheepskin aantonen.

Ter ondersteuning van landen die de behandeling van dieren wettelijk reguleren, koopt UGG® uitsluitend sheepskin in van de volgende landen: Australië, Verenigde Staten, Ierland, Verenigd Koninkrijk en Spanje.

Een van de redenen waarom UGG® uitsluitend sheepskin van deze landen koopt, is dat deze landen normen hebben vastgesteld voor de behandeling van dieren.

UGG® koopt geen sheepskin in van schapen die in het Midden-Oosten of Noord-Afrika zijn gefokt of van landen die geen normen hebben vastgesteld voor de behandeling van dieren.

6. GEBRUIKT UGG® BEHALVE SHEEPSKIN OOK HUID VAN ANDERE DIEREN IN DE PRODUCTEN?

Bekijk hier een overzicht van alle materialen die UGG® in zijn producten gebruikt.

UGG® gebruikt alleen dierenhuiden die een bijproduct zijn van een andere industrie. Verder heeft UGG® het gebruik van angora in onze producten verboden vanwege de manier waarop de konijnen worden behandeld.

UGG® | Dierenwelzijn veelgestelde vragen | UGG.com
Bij UGG® willen we transparant zijn over de sheepskin die in onze producten wordt gebruikt. UGG® verkrijgt de sheepskin van schapen die gefokt zijn voor de voedingsindustrie.