Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Deckers Brands, 130 Shaftesbury Avenue, Londen, W1D 5EU, Verenigd Koninkrijk, E-Mail klantenservice@ugg.com, telefoon 0800 360 0000) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogste stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzonderingen van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betalingsmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder gevalzullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan RETURNS DEPARTMENT Deckers EMEA, C/O DSV Solutions LTD, HP2-UG, Haldens Parkway, Thrapston, NN14 4QS, Verenigd Koninkrijk terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Modelformulier voor herroeping (Dit formulier alleen invullen als u de overeenkomst wilt herroepen) Aan Deckers Brands, 130 Shaftesbury Avenue, Londen, W1D 5EU, Verenigd Koninkrijk, E-Mail klantenservice@ugg.com/nl, telefoon 0800 360 0000:
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
Naam/Namen consument(en)
Adres consument(en)
Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]
Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ruil- & Retrourbeleid

Let op, niets binnen de volgende tekst is verplicht wanneer uw wettelijke herroepingsrecht uitoefent.

Tevredenheid van onze klanten is voor ons erg belangrijk en hopen dan ook dat uw bestelling aan uw verwachtingen voldoet. Mocht u van gedachten veranderen, dan kunt u de producten die u via UGG.com/nl hebt besteld binnen 30 dagen na de oorspronkelijke factuurdatum retourneren of ruilen.

Producten die u via UGG.com/nl hebt gekocht kunt u gratis retourneren of ruilen. Zorg ervoor dat u het retourformulier, zoals meegeleverd bij uw bestelling, volledig invult en bijvoegt. Bewaar dit formulier totdat u het juiste model en de juiste maat hebt bevestigd. Als u het meegeleverde retourformulier kwijt bent, dan kunt u onze klantenservice hiervoor contacteren.

Let op: producten moeten teruggestuurd worden naar ons magazijn in het Verenigd Koninkrijk (van waaruit ze zijn verzonden). Voor omruilingen geldt dat, artikelen alleen geruild kunnen worden tegen een artikel in een andere kleur of maat van HETZELFDE MODEL. Voor terugbetalingen geldt dat wij uitsluitend de waarde van de producten terugbetalen.

U kunt producten retourneren en deze omruilen of hiervoor uw geld terug krijgen mits ze niet gedragen, beschadigd, gewassen of aangepast zijn. We kunnen geen geld teruggeven voor producten waarmee u niet op een fatsoenlijke manier bent omgegaan.

WIJ BIEDEN GRATIS RETOURZENDINGEN AAN VOOR PRODUCTEN DIE ZIJN GEKOCHT VIA ONZE WWW.UGG.COM/NL WEBSITE.

Volg de instructies voor een gratis retourzending op het bijgevoegde retourformulier, hierop vindt u een gratis retouretiket.


Houd rekening met 28 dagen, gerekend vanaf de datum van verzending, voor het versturen van uw omruilartikel of het verwerken van uw terugbetaling.


Alle terugbetaalde bedragen zijn in dezelfde vorm als de oorspronkelijke betaling. In sommige gevallen kan het tot 7 werkdagen duren vanaf de dag waarop een terugbetaling van UGG® wordt uitgevoerd voordat deze wordt bijgeschreven op uw bankrekening of creditcardafschrift. Dit is afhankelijk van uw bank of creditcardmaatschappij.


Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met onze klantenservice, zodat zij u verder kunnen helpen. Vermeld uw ordernummer zodat wij u beter en sneller kunnen helpen.

HET RUILEN OF RETOURNEREN VAN PRODUCTEN DIE ERGENS ANDERS ZIJN AANGEKOCHT

Als u een product wilt retourneren dat u bij een UGG®-verkooppunt hebt gekocht, dan moet dit terug gebracht worden naar de winkel waar u het heeft gekocht. Als dit niet mogelijk is kan u onze klantenservice contacteren voor meer informatie.


Als u een product wilt retourneren dat u bij één van onze erkende verkopers hebt gekocht, dan moet dit terug gebracht worden naar de winkel waar u het heeft gekocht. We kunnen geen producten omruilen of terugbetalen die ergens anders zijn gekocht.

GARANTIEAANSPRAKEN

Als u aanspraak wilt maken op de garantie,klik dan hier.

Contact

Als u hulp nodig hebt, bel dan met ons klantenserviceteam:

0800 360 0000

Wij zijn bereikbaar van:Wij zijn bereikbaar van:
maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur (CET)
maar u kunt ons ook altijd e-mailen