Algemene voorwaarden - internationaal

Wij zijn Deckers Brands Limited, een onderneming die geregistreerd is in Engeland en Wales onder nummer 05663055 ("we/wij", "ons/onze" of "Deckers Brands").

Ons geregistreerde adres is:

130 Shaftesbury Avenue
Londen, W1D 5EU.
Ons btw-nummer is [ GB886062302 ]

Wij vertegenwoordigen de merken UGG®, Teva®, en HOKA One One®. We werken in een erg dynamische markt, dus bezoek deze website regelmatig om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen of updates.

Het gebruik van deze website valt onder de algemene voorwaarden die hieronder worden beschreven. Door gebruik te maken van deze website verklaar je deze algemene voorwaarden te accepteren. Deze algemene voorwaarden worden af en toe gewijzigd, dus kom regelmatig terug en blijf op de hoogte. Als je deze algemene voorwaarden niet accepteert, moet je deze website onmiddellijk afsluiten.

We behouden ons het recht voor om delen van deze website in te trekken of te wijzigen zonder nadere kennisgeving. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval dat deze website, om wat voor reden dan ook, op enig moment of voor bepaalde tijd buiten gebruik is. Het kan gebeuren dat we bepaalde delen van de website of de hele website blokkeren. We behouden ons het recht voor om de toegang tot deze website zonder nadere kennisgeving te blokkeren, te beperken of te beëindigen.

Deze website bevat links naar externe websites die niet door Deckers Brands worden beheerd.

Deckers Brands heeft geen invloed op de inhoud van deze externe websites en is niet verantwoordelijk voor enige vorm van verlies of schade als gevolg van het gebruik van deze websites.

Copyright en andere intellectuele-eigendomsrechten

Alle tekst, afbeeldingen, logo's, knoppen, beelden, geluidsfragmenten, video's, software, downloads en andere informatie op deze website zijn eigendom van Deckers Brands of zijn filialen en vallen het onder Amerikaanse en internationale eigendomsrecht. De handelsmerken of vormgeving van Deckers Brands en zijn filialen mogen niet gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming. Hieronder wordt verstaan onze naam, logo's, ander beeldmateriaal, paginakoppen, knoppen, scripts en de namen van Deckers' producten, diensten en programma's en die van onze filialen. Het gebruik van materiaal dat afkomstig is van deze website is beperkt tot het elektronisch kopiëren of afdrukken van webpagina's voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik (zoals het afdrukken van de bevestiging van een bestelling of andere doeleinden die in verband staan met het bestellen of kopen van onze producten). Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Deckers Brands is het gebruik van (inclusief verwijzen naar of weergeven van) de informatie op deze website streng verboden.

Reacties op onze websites plaatsen

Deckers Brands kan blogs beschikbaar stellen zodat je op de hoogte kunt blijven van onze producten, of kunt reageren op ons of andere gebruikers. Reacties worden niet van tevoren gescreend en wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. We houden ons echter wel het recht voor om, indien nodig, informatie te verwijderen die volgens ons ongepast of onwettelijk is. Een reactie plaatsen is eenvoudig. Je hoeft je niet aan te melden op de website: je naam en een geldig e-mailadres zijn voldoende. Uiteraard willen we dat je gebruikmaakt van ons blog, maar er zijn regels. We willen graag dat onze gebruikers de inhoud van het blog bepalen, maar we willen iedereen vragen om een aantal richtlijnen te volgen bij het plaatsen van reacties.

Dit is niet toegestaan:

 • Taal gebruiken die beledigend, lasterlijk, ongepast, kwetsend, intimiderend, bedreigend, hatelijk, grof, vulgair, obsceen, pornografisch, godslasterend, seksueel getint of seksueel, cultureel, of etnisch discriminerend is.
 • Persoonlijke informatie prijsgeven, zoals een e-mailadres, een chatnaam of telefoonnummer.
 • Reclame of commerciële informatie plaatsen waarin producten of diensten worden aangeprezen.
 • Junkmail, kettingbrieven en spam sturen.
 • Doen alsof je iemand anders bent.
 • Foutieve, misleidende, onjuiste of frauduleuze informatie plaatsen.
 • Informatie plaatsen die in strijd is met lokale, landelijke of internationale wetgeving.
 • Virussen verspreiden.
 • Informatie plaatsen om wachtwoorden, accountgegevens of andere persoonlijke gegevens van onze gebruikers te bemachtigen.

Beperkingen

Door deze website te gebruiken, accepteer je dat je:

 • de website niet mag gebruiken om criminele activiteiten aan te moedigen of uit te voeren. Ook mag je geen diensten, producten of andere zaken aanbieden.
 • geen ongepaste, bedreigende of beledigende taal mag gebruiken, waaronder lasterlijke, racistische, seksistische, homofobische of seksueel getinte taal;
 • geen illegaal, ongepast, kwetsend of commercieel materiaal mag verspreiden of bestanden mag uitwisselen die virussen, trojans of andere schadelijke programma's bevatten;
 • de website niet voor andere dan persoonlijke doeleinden mag gebruiken.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Deckers Brands geeft geen enkele garantie (impliciet of expliciet) met betrekking tot deze website of de informatie die er op staat of beschikbaar wordt gemaakt - deze worden 'as is' aangeboden, inclusief eventuele fouten die ze bevatten. Tenzij de geldende wetgeving of onderstaande bepalingen anders aangeven, zijn Deckers Brands en haar filialen, directeuren, vertegenwoordigers, werknemers, interimpersoneel, opvolgers of de vertegenwoordigers hiervan niet verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van deze website of een andere site waarnaar verwezen wordt. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt voor directe, indirecte en gevolgschade, uitzonderlijke of strafrechtelijke schade, en voor schade als gevolg van inkomstenderving, bedrijfsonderbrekingen of het verlies van gegevens of informatie, ongeacht of we van tevoren op de hoogte waren van het risico op dergelijke schade.

Niets in deze Algemene voorwaarden:

 • beperkt onze aansprakelijkheid voor bedrog, het overlijden van personen of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of die van onze werknemers of vertegenwoordigers of sluit deze uit;
 • beperkt je wettelijke rechten (inclusief het recht op redelijke service);
 • maakt ons aansprakelijk voor schade aan je computersysteem, verlies of schade veroorzaakt door virussen of andere schadelijke programma's die computerapparatuur, computerprogramma's of ander beschermd materiaal kunnen infecteren als gevolg van het gebruik van deze website, het downloaden van materiaal dat erop wordt aangeboden, of een website waarnaar verwezen wordt;
 • verplicht ons om te garanderen welke informatie en welke diensten op deze website beschikbaar zullen zijn. De website wordt op 'as available'-basis aangeboden.

Fouten en onnauwkeurigheden

Hoewel we je proberen te voorzien van volledige, actuele en nauwkeurige informatie, kan onze website informatie bevatten die vanwege menselijke en/of technologische oorzaken (zoals typefouten, onjuistheden, omissies, enz.) fouten bevat. Hieronder valt bijvoorbeeld informatie met betrekking tot de prijs of beschikbaarheid van onze producten, evenals informatie die onvolledig of verouderd is. Deckers Brands behoudt zich het recht voor om dergelijke informatie te corrigeren, ook nadat een bestelling is geplaatst. Informatie kan op ieder moment en zonder nadere berichtgeving worden aangepast of bijgewerkt. We bieden onze verontschuldigingen aan voor eventuele ongemakken die vanwege dergelijke fouten kunnen ontstaan.

Toegang tot de website en de informatie die erop staat.

Toegang tot deze website en de daarop aanwezige informatie kan tijdelijk en zonder nadere berichtgeving opgeheven worden bij een systeemfout, noodzakelijk onderhoud, reparaties of oorzaken die buiten onze macht liggen.

We streven ernaar om de aangeboden producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Het is echter mogelijk dat de kleuren die we gebruikt hebben en de weergave en kleurinstellingen van je monitor van invloed zijn op de kleuren die je daadwerkelijk op je scherm te zien krijgt. Deckers Brands kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beperkingen van je monitor en kan daarom ook niet garanderen dat de manier waarop je monitor een bepaalde kleur, een bepaald materiaal of productdetail weergeeft, overeenkomt met die van het daadwerkelijke product.

Geen vertrouwelijke informatie

We willen geen vertrouwelijke of wettelijk beschermde informatie via deze website ontvangen, behalve de informatie die nodig is om je bestelling te plaatsen. Als je informatie naar ons stuurt, accepteer je dat wij deze op willekeurige wijze en zonder compensatie mogen gebruiken. Tenzij we wettelijk hiertoe verplicht worden, of tenzij je ons hiervoor toestemming hebt gegeven, zullen we je naam alleen gebruiken om onze diensten aan te bieden.

Kinderen

Deckers Brands verkoopt geen producten die bedoeld zijn om door kinderen gekocht te worden. We verkopen producten voor kinderen, maar deze moeten door volwassenen gekocht worden. Als je jonger bent dan 18 jaar, raadpleeg dan je ouders of voogd voordat je onze website gebruikt. Zij moeten namelijk je bestelling plaatsen.

Privacybeleid

In ons Privacybeleid staat belangrijke informatie over het gebruik van je persoonlijke gegevens en overige informatie met betrekking tot je privacy.

Retourenbeleid en -procedures voor eCommerce

In ons retourenbeleid en &-procedures voor eCommerce staat belangrijke informatie over het retourneren van producten die je via deze website hebt gekocht.

Richtlijnen ethisch verantwoorde toeleveringsketen

Deckers Brands respecteert internationaal erkende mensenrechten en milieunormen, en deze vormen een essentieel onderdeel van onze bedrijfsvoering. Ondanks het feit dat we de fabrieken die onze producten maken niet bezitten of beheren, hanteren we een strikte gedragscode die beschreven wordt in onze richtlijnen voor een ethische leverketen en werken we samen met deze fabrieken om hun prestaties te verbeteren. Voor meer informatie

Beleid voor gevaarlijke materialen

Deckers Brands vindt het belangrijk dat de materialen die tijdens het productieproces worden gebruikt veilig zijn voor onze medewerkers, onze klanten en het milieu. Daarom heeft Deckers Brands een beleid opgesteld dat naleving van alle internationale richtlijnen, wetten en regelgeving op het gebied van beperkingen van bepaalde soorten en concentraties gevaarlijke stoffen voorschrijft. In overeenstemming met onze bedrijfswaarden, gaat het beleid voor gevaarlijke materialen verder dan de verplichte beperkingen en beperkt zelfs het gebruik van stoffen, zoals pvc, die niet genoemd worden in de wetgeving, maar waar een aantal consumenten en NGO's zich toch zorgen over maken. Klik hier voor meer informatie beleid voor gevaarlijke stoffen

Algemeen

Als je handelt in strijd met deze algemene voorwaarden en we nemen geen maatregelen, wil dat niet zeggen dat we in een andere situatie, waar je opnieuw in strijd met deze algemene voorwaarden handelt, ook geen maatregelen mogen nemen.

Als een deel van deze Algemene voorwaarden volgens een rechtbank of handhavingsinstantie wordt afgekeurd of ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

We zullen proberen om eventuele conflicten over deze Algemene voorwaarden op te lossen. Als je een gerechtelijke procedure tegen ons wilt aanspannen, dan moet je dit in Groot-Brittannië doen. Als je in Engeland of Wales woont, is het recht van Engeland of Wales van toepassing. Als je in Schotland woont, is het Schots recht van toepassing.

Contact opnemen

Als je vragen hebt over deze algemene voorwaarden, klik dan op de pagina van onze klantenservice om een elektronisch feedbackformulier te sturen, of schrijf naar:

Deckers Brands
83 - 84 George Street
Richmond, Surrey
TW9 1HE
Verenigd Koninkrijk