Neonati, Bambini', Ragazzini

Regno Unito EURO U.S.A SIZES CM (centimetres) Età
0 15 1 8.9 3-9 mesi
0.5 16 0/1 8.5 3-9 mesi
1 17 2 9.3 9-15 mesi
2 18 2/3 10.5 9-15 mesi
2.5 18.5 3 11 9-15 mesi
3 19.5 4 11.8 15-24 mesi
4 20.5 4/5 11.8 15-24 mesi
5 22 6 13.5 2-3 anni
6 23.5 7 14.4 3 - 3.5 anni
7 25 8 15.2 3.5 - 4 anni
8 26 9 16.1 4 - 4.5 anni
9 27 10 17 4.5 - 5 anni
10 28 11 17.8 5 - 5.5 anni
11 29 12 18.6 5.5 - 6 anni
12 30 13 19.5 5-6 anni
13 31 1 20.3 6 - 7 anni
1 32 2 21.1 7-8 anni
2 33 3 22 8-9 anni
3 34 4 22.4 9-10 anni
4 35 5 23.2 10-11 anni
5 36 6 24 11-12 anni